همه ی سوالات هفتم در لینک زیر....👇👇👇

https://sapp.ir/haftomiha2