سلام به همه کاربر های عزیز ببخشید چند وقت نبودم ولی یه خبر خوب الان برگشتم پس از اول باید شروع کنیم....

برای همین اول یه سوال دارم آقا من برای نظری رفتم دم خونه همسایمون در زدم نذری بدم یه دختره در رو باز کرد نذری رو دادم تشکر کرد گفت اینشاالله

هرچی حاجت دارید روا بشه..

من گفتم که فقط یه حاجت دارم...

یه دفعه چشاش گرد شد بعد قرمز شد بعد گفت چی؟؟؟

گفتم آزادی فلسطین....

در محکم بست ....

به نظر شما داعشی بود اگه نبود چرا اینجوری کرد به من بگین؟؟؟؟