این یک پست ثابت هست هرکی دوست دداشت اینجا با من چت کنه اصلا این پست فقط برای چت کردن است