یه پسر خاله دارم آدم نسبتا باحال دارم

الان رفتم توی وبم گفت این مال کیه؟؟؟

گفتم مال منه باور نکرد گفتم پس این پست رو توی این میذارم تا باور کنه

حالا شما هم توی کامنت ها بگید مال منع تا باور کنه...