هیچ وقت حسرت سه چیزو نخورید:

۱) زیبایی
۲) تیپ
۳) جذابیت
ما که داریم به کجا رسیدیم؟!
جز اینکه روزی چندتا کشته میدیم و آهشون پشتمونه …..
والااااااااااا