من تصمیم گرفتم تعطیلات عید 98 برم همه جا رو بگردم...
.
.
.
.
زیر فرش..زیر تخت..پشت یخچال..
شاید یه پولی چیزی پیدا کردم
از بیکاری بهتره که