دقت  کردین هر وقت می خواید جلوی  کسی  خیلی خوب ظاهر شین

یه بلایی سر تیپ و لباستون میاد!

حالا یا جوش و تبخال میزنی

یا پات پیچ میخوره و سکندری  می خوری تا  جلوی پای طرف

یا موقع خندیدن صدای خوک میدی

یا عطسه میکنی و....

 بگذریم 

  سعی  کنید برای  خودتون زندگی  کنید   که  دچار همچین معضلاتی نشین