رفیقم یه کلیپ برام فرستاده   48 مگ،

دانلودش نکردم زدم وااای عاالی بود دمت گرم:

جواب داد : ..... کلیپ تصادف بابام بود 

دوستان پیشنهاد میکنم  چیزی رو ندیدید ، کامنت ندید

اینجوری حداقلش فحشی که میده بهتون منکرانی نیست