سوتی داداش منو‏
اومد بگه "سالاد الویه"گفت:"سادال اولیه"‏
من ک فرشو خوردم
بابام هیچی نگفت
برق محلمون قطع شد‏
ارتش اعلام بی طرفی کرد‏
فک و فامیله داریم عایا‏‏?‏