اینـــم جزییات زندگی من...


غذا................. ███ ۵%

آب.................. █ ۲%

خواب............. ██ ۳%

اتاق خنده ████████████████████۹۰%

البته شایعه شده که بعضی مواقع از خونه بیرون هم میرم.....

که من تکذیب میکنم :)))