قبلاها میگفتن یاشاسین آذربایجان ولی الان باید بگیم یاشاسین ایران!

چون هر طرف رو نگاه میکنی ترک ها هستن.کل ایران ترکه یه شهر بگید که ترک توش زندگی نکنه.

سن ایچ یک مارک معروف آبمیوه ترکی هست،یعنی تو بنوش.آناتا مارک کیک و بیسکویت نیز ترکی هست،یعنی مادر و پدر.بشقاب که فارسا میگن ترکی هس،یعنی ظرف خالی.قاب نیز ترکی هست همون ظرف.درآینده میبینیم که زبان آینده ایران ترکی باشد!