مورد داشتیم استاد به دختره میگه:

گربه به انگلیسی چی میشه 

میگه :کت 

بچه گربه چی:نیم کت 

جای و مکان گربه :جا کت 

میگه به پای گربه چی میگن 

میگه :پاکت 

استاد الان تو سی سی یو

داره صدای گربه درمیاره 

!!نظر حتما یادتون نره!!برگرفته شده از matalebetanz.blog.ir مطالب طنز وخنده دار-خوارزم