۱۲تا از بهترین لحظه در عمر انسان

☺️۱ لحظه تحویل سال..!☺️

 

😊۲ لحظه عاشق شدن..!😊

 

☺️۳ لحظه ای تماس از کسی که دلتون براش تنگ شده...!☺️

 

😊۴ لحظه دادن آخرین امتحان..!!😊

 

☺️۵ لحظه ای که به شخصی که دوسش دارین,


نگاه کنین و ببینین اونم داشته به شما نگاه میکرده...!!☺️

 

😊۶ لحظه ای که دوستایه قدیمی و خوبت رو ببینی و بفهمی هیچی بینتون تغییرنکرده...!!😊

 

☺️۷ لحظه ی لمس انگشتان نوزاد متولدشده..!!☺️

 

😊۸ لحظه ای از خواب بیدار شی و ببینی که هنوز وقت اضافه برای خوابیدن داری..!!😊

 

☺️۹ یه شبه قشنگ,,تو خیابون تنها قدم بزنی و خاطراته قشنگ و خوبت رو مرور کنی...!!☺️

 


😊۱۰ لحظه ای که تنهایی؛ یه پیام یا تماس از کسی که دوسش داری دریافت کنی..!!😊

 

☺️۱۱ لحظه ای که حس کنی یه نفر واقعا به تو و کارت اهمیت میده...!!☺️

 

😊۱۲ لحظه ای که این رو میخونی و به این لحظاته خوب فکر میکنی و لبخند به لبت میاد..!!😊

 

و این بهترین لحظه برایه منه که لبخند رو,,به لبت آوردم...😊

 

😃خنده واقعا بهت میاد,,دوست من😘